Fremmedkrigere og terror

Sammendrag En rekke såkalte fremmedkrigere har blitt dømt de siste årene etter relativt nye tr i norsk straffr i norsk strafferett. Disse personene har blitt domfelt etter opphold i Syria hvor de skal ha vært i kontakt med grupper som er oppført på FNs lister over terrororganisasjoner. I denne artik...
Full description

Saved in:
Author:

Lars Gule [VerfasserIn]

Format:

Electronic Article

Language:

Norwegisch (Bokmål) ; nno

Published:

2019

Subjects:

terrorlovgivning

fremmedkrigere

preaktiv lovgivning

rettssikkerhet

terrorism provisions

foreign fighters

Containing Work:

In: Kritisk Juss - Scandinavian University Press (Universitetsforlaget), 2017, 57(2019), Seite 18-47

Containing Work:

volume:57 ; year:2019 ; pages:18-47

Links:

https://doi.org/10.18261/issn.2387-4546-2019-01-03 [Kostenfrei]

https://doaj.org/article/d82b6c52a02f4da8b95057b85dcee720 [Kostenfrei]

https://www.idunn.no/kritisk_juss/2019/01/fremmedkrigere_og_terror [Kostenfrei]

Journal toc [Kostenfrei]

Journal toc [Kostenfrei]

DOI / URN:

10.18261/issn.2387-4546-2019-01-03

Catalog id:

DOAJ010021078

Haven't found what you're looking for?

Contact us!