Å gjøre det tradisjonelle utradisjonelt

Sammendrag Denne artikkelen utforsker et aspekt av unge kvinners hverdagsliv i Irans hovedstad Teheran. Den iranske staten utøver et rigid lovverk når det gjelder hvordan individer skal kle seg og oppføre seg på offentlige steder i landet. Under feltarbeidet mitt i Teheran observerte jeg at mange un...
Full description

Saved in:
Author:

Kjersti Simonsen [VerfasserIn]

Format:

Electronic Article

Language:

Norwegisch (Bokmål)

Published:

2019

Subjects:

Agens, Motstand, Iran, Autonomi, Kvinnelig klespraksis

Agency, Defiance, Iran, Autonomy, Clothing Practices

Agens

Motstand

Iran

Autonomi

Containing Work:

In: Norsk Antropologisk Tidsskrift - Scandinavian University Press/Universitetsforlaget, 2017, 30(2019), Seite 151-164

Containing Work:

volume:30 ; year:2019 ; pages:151-164

Links:

https://doi.org/10.18261/issn.1504-2898-2019-02-05 [Kostenfrei]

https://doaj.org/article/33a49ad5efc541c2b4d124db745faab9 [Kostenfrei]

https://www.idunn.no/nat/2019/02/aa_gjoere_det_tradisjonelle_utradisjonelt [Kostenfrei]

Journal toc [Kostenfrei]

Journal toc [Kostenfrei]

DOI / URN:

10.18261/issn.1504-2898-2019-02-05

Catalog id:

DOAJ010364838

Haven't found what you're looking for?

Contact us!