Tvangsstyringen av arbeidslivet under hakekorset 1940–1945

Mens arbeidsløshet hadde vært et større problem i Norge gjennom mellomkrigstiden og frem til 1940, ble arbeidskraftmangel et alvorlig problem for den tyske okkupasjonsmakten i årene som fulgte. Artikkelen tar for seg hvordan okkupasjonsmakten i samspill med Nasjonal Samling og norsk statsforvaltning...
Full description

Saved in:
Author:

Gunnar D. Hatlehol [VerfasserIn]

Format:

Electronic Article

Language:

Norwegisch (Bokmål) ; nno

Published:

2018

Subjects:

Okkupasjonen 1940–45

arbeidsformidling

tvangsarbeid

lønnspolitikk

Nasjonal arbeidsinnsats

German occupation 1940–45

Containing Work:

In: Arbeiderhistorie - Scandinavian University Press/Universitetsforlaget, 2017, 22(2018), Seite 49-71

Containing Work:

volume:22 ; year:2018 ; pages:49-71

Links:

https://doi.org/10.18261/issn.2387-5879-2018-01-04 [kostenfrei]

https://doaj.org/article/965b51df05bd43c1b2d306ffc6bd9d55 [kostenfrei]

https://www.idunn.no/arbeiderhistorie/2018/01/tvangsstyringen_av_arbeidslivet_under_hakekorset_19401945 [kostenfrei]

Journal toc [kostenfrei]

Journal toc [kostenfrei]

DOI / URN:

10.18261/issn.2387-5879-2018-01-04

Catalog id:

DOAJ015631907

Haven't found what you're looking for?

Contact us!