Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

Artikkelen handler om hvordan barnehagelærere posisjonerer seg som ledere for nom tildeling av aktørstatuser aktørstatuser til seg selv og medarbeidere i fortellinger fra barnehagen. Arbeidet har en narrativ tilnærming, og det anvendes en dialogisk performativ analyse på korte tekster om situasjone...
Full description

Saved in:
Author:

Hanne Kirsten Nilsen [VerfasserIn]

Format:

Electronic Article

Language:

Danish ; English ; Norwegian ; Swedish

Published:

2015

Subjects:

agency position

dialogical/performance analysis

leadership

narrative

aktørposisjon

dialogisk-performativ analyse

Containing Work:

In: Nordisk Barnehageforskning - Høgskolen i Oslo og Akershus, 2010, 11(2015)

Containing Work:

volume:11 ; year:2015

Links:

https://doi.org/10.7577/nbf.1205 [Kostenfrei]

https://doaj.org/article/5021bf761c6c461983aeda47e1eb2936 [Kostenfrei]

https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1205 [Kostenfrei]

Journal toc [Kostenfrei]

DOI / URN:

10.7577/nbf.1205

Catalog id:

DOAJ018368328

Haven't found what you're looking for?

Contact us!