Krisesentre i Norge og covid-19

I denne artikkelen diskuterer vi, med utgangspunkt i en studie om krisesentre, hvordan covid-19-pandemien har påvirket sentrenes virksomhet og deres arbeid med å hjelpe personer som er utsatt for vold i nære relasjoner. Studien ble gjennomført i to omganger i det første halvåret av pandemien – i per...
Full description

Saved in:
Author:

Solveig Bergman [VerfasserIn]

Margunn Bjørnholt [VerfasserIn]

Hannah Helseth [VerfasserIn]

Format:

Electronic Article

Language:

Danish ; Norwegisch (Bokmål) ; nno

Published:

2021

Subjects:

vold i nære relasjoner; krisesentre; covid-19 og voldsutsatte; koronapandemien; krisesentre

Domestic violence; domestic violence shelters; COVID-19 and victims of violence; Corona pandemic and domestic violence shelters.

voldinærerelasjoner;krisesentre;covid-19ogvoldsutsatte;koronapandemien;krisesentre

Domesticviolence;domesticviolenceshelters;COVID-19andvictimsofviolence;Coronapandemicanddomesticviolenceshelters.

Social pathology. Social and public welfare. Criminology

HV1-9960

Containing Work:

In: Tidsskrift for velferdsforskning - Universitetsforlaget, 2016, 24(2021), Seite 14

Containing Work:

volume:24 ; year:2021 ; pages:14

Links:

https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2021-02-04 [Kostenfrei]

https://doaj.org/article/d03633d82249498897f7fa014f328c1c [Kostenfrei]

https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2021/02/krisesentre_i_norge_og_covid-19 [Kostenfrei]

Journal toc [Kostenfrei]

Journal toc [Kostenfrei]

DOI / URN:

10.18261/issn.2464-3076-2021-02-04

Catalog id:

DOAJ067248128

Haven't found what you're looking for?

Contact us!